Magaling magturo ang mga teachers dito

at maganda ang classrooms

Mark Marcelo